“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 7 8 9 10 11 16
5 เมษายน 2565 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
15 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘-๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจะ
9 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คศล. รหัสสายทาง นศ. ถ.๙๘-๐๓๒ สายหนองหอย หมู่ที่๓ บ้านท่าประจะ
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคากลางถนน คสล. สายหนองหอยหมู่ที่3
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6
25 กุมภาพันธ์ 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนมะปราง-โคกกะ และ ประชาสัมพันธ์ราคากลางสายหนองหอย – แบบประเมินราคางานก่อสร้าง-ปร-4-ปร-5-ราคากลาง/แบบ บก.01
1 7 8 9 10 11 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 46
  • 554
  • 123,028
  • 24,543
  • 28