“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
1 7 8 9 10 11 17
11 พฤศจิกายน 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ทุ่งบางถ้วย.pdf
7 พฤศจิกายน 2565 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น นศ.ถ.98-003สายโคกสะท้อน-ฯ.pdf – ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างถนน-คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่่น-นศ.ถ.98-003
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
6 ตุลาคม 2565 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม-ณ-วันสิ้นเดือนกันยายน-2565
31 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
11 ตุลาคม 2565 ส่งสำเนาประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 การรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ (ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2565)
11 ตุลาคม 2565 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
1 7 8 9 10
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
30 พฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากะ-ชลประทานดี 3 หมู่ที่ 1
1 7 8 9 10 11 21

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 3
  • 371
  • 136,103
  • 27,389
  • 28