• ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
1 5 6 7 8 9 12
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 112
  • 853
  • 47,215
  • 8,947
  • 0
9 ธันวาคม 2563 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)จำนวน 17 ชุด
9 ธันวาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 17 ชุด
30 พฤศจิกายน 2563 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อ/ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
3 ตุลาคม 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่งโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแผ่)สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 5 6 7
27 พฤศจิกายน 2563 เพิ่มเติมต่อจากประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจะ
27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจ
18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 186 ลบม.เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลท่าประจะ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ (ช่วยเหลืองานทั่วไปของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 5 6 7 8

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”