“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 5 6 7 8 9 14
18 พฤศจิกายน 2564 1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ-2565
1 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-ตุลาคม-2564
1 ตุลาคม 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-2564
5 เมษายน 2565 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
15 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘-๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจะ
9 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คศล. รหัสสายทาง นศ. ถ.๙๘-๐๓๒ สายหนองหอย หมู่ที่๓ บ้านท่าประจะ
1 5 6 7 8 9 12

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 28
  • 363
  • 114,258
  • 23,053
  • 27