“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

1 8 9 10 11 12 16
27 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๙๘-๐๓๒ สาย หนองหอย หมู่ที่ ๓บ้านท่าประจะ และสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
26 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘ – ๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่๖ ตำบลท่าประจะ และ แบบ บก.๐๑
12 มกราคม 2565 ปรับปรุงประปา
12 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (10)
9 ธันวาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อถังขยะ
4 ตุลาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเหมืองบาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-013
1 8 9 10 11 12 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 50
  • 558
  • 123,032
  • 24,545
  • 0