“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์ เทศบาลตำบลท่าประจะ ประจำปีการศึกษา 2564

1 9 10 11 12 13 16
7 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง
2 มีนาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ
1 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.)
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง หมู่ที่ 6
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ฯ
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ
1 9 10 11 12 13 20

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 50
  • 492
  • 134,039
  • 27,112
  • 26