“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
1 6 7 8 9 10 16
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
6 ตุลาคม 2565 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม-ณ-วันสิ้นเดือนกันยายน-2565
31 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลเรื่อง-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
11 ตุลาคม 2565 ส่งสำเนาประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 การรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ (ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2565)
11 ตุลาคม 2565 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
5 ตุลาคม 2565 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสไตรมาสที่3-ประจำปี-2565ประจำเดือนเมษายน-เดือน-มิถุนายน-2565
5 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2565
1 6 7 8 9

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 0
  • 411
  • 125,921
  • 25,270
  • 99