“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
  • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
1 2 3 17
7 กรกฎาคม 2567 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับซื้อขยะ ของธนาคารขยะเทศบาลตำบลท่าประจะ
28 มิถุนายน 2567 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 มิถุนายน 2567 Happy Workplace แผนดำเนินงานองค์กรสุขภาวะ เทศบาลตำบลท่าประจะ
21 มิถุนายน 2567 วันแรกของการรับซื้อขยะของธนาคารขยะเทศบาลตำบลท่าประจะ (21 มิถุนายน 2567)
20 มิถุนายน 2567 ธนาคารขยะเทศบาลตำบลท่าประจะ
3 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้ายประจำปี 2567
4 ตุลาคม 2565 นโยบาย และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 กันยายน 2566 การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลตำบลท่าประจะ
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันคลอดก่อนกำหนด
6 ตุลาคม 2565
1 2 3 11
7 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-013 สายเหมืองปาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์ ตำบลท่าประจะ
7 มิถุนายน 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-012 สายเหมืองปาป-ชลประทาน D3 หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์ ตำบลท่าประจะ
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศเปิดราคากลางจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
21 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-013 สายเหมืองปาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์
21 พฤษภาคม 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-012 สายเหมืองปาป-ชลประทาน D3 หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์
1 2 3 21
25 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 (บ้านดอนมะปราง)ตำบลท่าประจะ
25 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 6 (บ้านดอนมะปราง)ตำบลท่าประจะ
25 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว หมู่ที่ 1 (บ้านในทอน) ตำบลท่าประจะ
18 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกียบ-ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
18 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
18 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
1 2 3 19

สถิติผู้เข้าชม

  • 2
  • 17
  • 501
  • 138,176
  • 27,798
  • 29,417