“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
  • มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ


1 2 3 14
24 มีนาคม 2566 วันที่ 20 มีนาคม 2566 ภายใต้การนำของ นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ นางเกสรินทร์ เเสงศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
18 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบวันนี้ (18 มีนาคม 2566 )เทศบาลตำบลท่าประจะ ประกอบด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ อบต.ควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
27 กุมภาพันธ์ 2566 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่1)
4 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่1/2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ
1 2 3 5

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 5
  • 518
  • 109,776
  • 22,372
  • 16,945