“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

1 2 3 13
27 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าประจะ
27 มกราคม 2566 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- เดือนกันยายน ๒๕๖๕)
25 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
7 กันยายน 2565 เทศบัญญัติปีงบประมาณ-2566
29 กันยายน 2565 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและเลือกสรรเป็นพนักงาน
12 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ธันวาคม 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
6 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566
27 ธันวาคม 2565 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
1 2 3 4

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”

สถิติผู้เข้าชม

  • 1
  • 134
  • 3,217
  • 98,691
  • 21,389
  • 16,120