“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 2 3 16
28 กันยายน 2566 ยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่25 กันยายน2566
27 กันยายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
18 กันยายน 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
7 กันยายน 2566 คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน
5 กันยายน 2566 ประกาศใช้เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
29 สิงหาคม 2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
7 กรกฎาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่3/2566
4 กรกฎาคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่3/2566
7 ธันวาคม 2564 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ตำบลท่าประจะ
9 กันยายน 2565 รณรงค์การทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน
1 2 3 8
4 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่5 ตำบลท่าประจะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
7 สิงหาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
10 กรกฎาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 13
1 กันยายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ
21 สิงหาคม 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนสายหนองผ้าร้าย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในทอน (โรงอิฐสบาย) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเกียบ – ดอนกำ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 มิถุนายน 2566 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหมืองบอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 46
  • 554
  • 123,028
  • 24,543
  • 19,475