“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รณรงค์การมีส่วนร่วม เป็นศูนย์รวมการให้บริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
1 11 12 13 14 15 17

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 3
  • 371
  • 136,103
  • 27,389
  • 26