“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”
1 4 5 6 7 8 16
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
25 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
6 ธันวาคม 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
27 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าประจะ
27 มกราคม 2566 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- เดือนกันยายน ๒๕๖๕)
29 กันยายน 2565 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและเลือกสรรเป็นพนักงาน
12 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
29 ธันวาคม 2565 แผนจัดซื้อจัดจ้าง
1 4 5 6 7 8 9

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 0
  • 411
  • 125,921
  • 25,270
  • 86