“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 10 11 12 13 14 16
27 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง
27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 17 ชุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลตำบลท่าประจ
18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 186 ลบม.เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลท่าประจะแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตตำบลท่าประจะ
20 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ (ช่วยเหลืองานทั่วไปของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 ตุลาคม 2563 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานโรงเรียน ปฏิบัติงาน การเรียนการสอนของ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 10 11 12 13

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 50
  • 558
  • 123,032
  • 24,545
  • 0