วันนี้ (11เม.ย.65) เทศบาลตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น