• ร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา
1 2 3 4 5 12
 

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 112
  • 853
  • 47,215
  • 8,947
  • 22
1 ตุลาคม 2564 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงบ-2564
5 เมษายน 2565 การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์และสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
15 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘-๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าประจะ
9 มีนาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คศล. รหัสสายทาง นศ. ถ.๙๘-๐๓๒ สายหนองหอย หมู่ที่๓ บ้านท่าประจะ
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคากลางถนน คสล. สายหนองหอยหมู่ที่3
28 กุมภาพันธ์ 2565 ประกวดข่าวราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่ที่ 6
1 2 3 4 5 7
27 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลางประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ.๙๘-๐๓๒ สาย หนองหอย หมู่ที่ ๓บ้านท่าประจะ และสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
26 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๙๘ – ๐๓๘ สายดอนมะปราง-โคกกะ หมู่๖ ตำบลท่าประจะ และ แบบ บก.๐๑
12 มกราคม 2565 ปรับปรุงประปา
12 มกราคม 2565 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง (10)
23 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสมบูรณ์
23 กันยายน 2564 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง(ราคาอ้างอิง/ราคามาตรฐาน)จัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำบลท่าประจะ
1 2 3 4 5 8

พันธกิจ เทศบาลตำบลท่าประจะ

“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”