“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่”1 2 3 4 14
23 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่1/2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ
10 มกราคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าประจะ พ.ศ. 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566 แหล่งเรียนรู้วิถิชุมชนนบบัวแก้ว@ทุ่งนาใต้
3 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
25 มกราคม 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
6 ธันวาคม 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕
1 2 3 4 6

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 28
  • 363
  • 114,258
  • 23,053
  • 134