รายงานผลการดำเนินงาน

20 ธันวาคม 2565 ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปี งบประมาณ 2565
20 ธันวาคม 2565 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน-ประจำปี-งบประมาณ 2565
11 ตุลาคม 2565 ส่งสำเนาประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-รายงานการรับ-จ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2565
11 ตุลาคม 2565 การรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ (ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2565)
11 ตุลาคม 2565 ประกาศรายรับ-จ่ายเงินของเทศบาลประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565
6 ตุลาคม 2565 ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม-ณ-วันสิ้นเดือนกันยายน-2565
5 ตุลาคม 2565 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสไตรมาสที่3-ประจำปี-2565ประจำเดือนเมษายน-เดือน-มิถุนายน-2565
5 ตุลาคม 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-การรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลท่าประจะ-ประจำงบประมาณ-พ.ศ.2565
3 ตุลาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
1 2 3 8