ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

29 พฤศจิกายน 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ราคาอ้างอิง จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
14 พฤศจิกายน 2566 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ จัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
31 ตุลาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 ตุลาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4 กันยายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 สิงหาคม 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่5 ตำบลท่าประจะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 สิงหาคม 2566 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ
7 สิงหาคม 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
1 2 3 9