ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ปร 4 ปร 5 แหล่งที่มาราคากลาง