ประกาศ/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ  เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง