ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

Download “1-ประชาสัมพันธ์ราคากลาง.doc” 1-ประชาสัมพันธ์ราคากลาง.doc – Downloaded 12 times – 70 KB

Download “1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง-แบบ-บก.01.pdf” 1-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง-แบบ-บก.01.pdf – Downloaded 11 times – 490 KB

Download “2-แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง-สะพานและท่อเหลี่ยม.pdf” 2-แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง-สะพานและท่อเหลี่ยม.pdf – Downloaded 14 times – 2 MB

Download “3-รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย.pdf” 3-รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย.pdf – Downloaded 12 times – 3 MB

Download “5-แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ.pdf” 5-แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ.pdf – Downloaded 12 times – 2 MB

Download “6-แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ.pdf” 6-แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นฯ.pdf – Downloaded 9 times – 2 MB

Download “7-แบบแปลน.pdf” 7-แบบแปลน.pdf – Downloaded 12 times – 2 MB

Download “8-ร่างขอบเขตของงาน.pdf” 8-ร่างขอบเขตของงาน.pdf – Downloaded 9 times – 2 MB

Download “9-ค่า-Kงานก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf” 9-ค่า-Kงานก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf – Downloaded 12 times – 2 MB

d=”9445″]