ประชาสัมพันธ์ราคากลาง

18 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายบุญให้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าประจะ
18 มิถุนายน 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดตะเคียนทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ
21 พฤษภาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-013 สายเหมืองปาป-นบบัวแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์
21 พฤษภาคม 2567 ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-012 สายเหมืองปาป-ชลประทาน D3 หมู่ที่ 1 บ้านควนสมบูรณ์
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศเปิดราคากลางจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
15 พฤษภาคม 2567 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
9 เมษายน 2567 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ราคอ้างอิง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
26 มีนาคม 2567 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ
26 มีนาคม 2567 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่กลิ่นหอม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าประจะ
26 มีนาคม 2567 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 3 ตำบลท่าประจะ
1 2 3 4 11