นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยนายน้อย ชิตศักดิ์สกุล และนายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษา นักเรียนและเด็กยากไร้

29 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยนายน้อย ชิตศักดิ์สกุล และนายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม มอบทุนการศึกษา นักเรียนและเด็กยากไร้ ซึ่งมี #นางสาวถลัชนันท์ ปานจันทร์ และ #นายพูลชัย โรจน์ทวีพิทักษ์ ผู้ใหญ่ใจดี มามอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ในเขตตำบลท่าประจะทุกโรง กว่า 40 ทุนและยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเที่ยง เด็กและผู้ปกครองด้วย #ขอบุญกุศลที่ท่านและคณะได้กระทำขอให้ท่านและคณะมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ