นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ มอบหมายให้ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน ณ วัดควนมิตร ตำบลวังอ่าง โดยมีนายศรัทธาทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการขับเคลื่อน หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ภายใต้การนำของ นายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล นายจารุพัฒน์ คงหอม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ นางเกสรินทร์ เเสงศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษา มอบวุฒิบัตรเเก่นักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ