ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ ถ.98-041 สายหนองตรด- ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปประจำปีงบประมาณ 2566