ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041  สายหนองตรด – ดอนมะปราง  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าประจะ

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง งานโครงการฯ