ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566