ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041 สายหนองตรด – ดอนมะปราง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 98-041  สายหนองตรด – ดอนมะปราง  หมู่ที่ 5  ตำบลท่าประจะ  มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  1,498  ตารางเมตร  เทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง