ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดอนมะปราง  หมู่ที่ 6  ตำบลท่าประจะ  เทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคา