ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ

Download “ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ-ต้นแบบโรงเรือเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ.pdf” ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ-ต้นแบบโรงเรือเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ.pdf – Downloaded 9 times – 564 KB

Download “1-แบบ-บก.01.pdf” 1-แบบ-บก.01.pdf – Downloaded 7 times – 11 MB