ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ

ประกวดราคาจ้างโครงการต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะฯ