จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดควนสมบูรณ์

เทศบาลตำบลท่าประจะ นำโดยนายนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ วัดควนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 ต. ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อจัดเตรียมความพร้อม “งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดควนสมบูรณ์” ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566