วันนี้( 9 ก.ค. 64)นายกนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มอบหมายให้ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล รองนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าเทศบาลตำบลท่าประจะ ร่วมกับปลัดอำเภอ, ฝ่ายปกครองท้องที่,แพทย์รพ.ชะอวด, สาธารณะสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกปฏิบัติงาน ตามแผนติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค

วันนี้ ( 9 ก.ค. 64)นายกนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มอบหมายให้ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล รองนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าเทศบาลตำบลท่าประจะ ร่วมกับปลัดอำเภอ, ฝ่ายปกครองท้องที่,แพทย์รพ.ชะอวด, สาธารณะสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกปฏิบัติงาน ตามแผนติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค โรงงาน สถานประกอบการ จุดรับซื้อมังคุดของนางสมหมาย สุทธิรักษ์ เลขที่ 326/2 ม.3 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด ซึ่งมีคนงานจากจังหวัดสกลนคร จำนวน 34 คน