ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับส่งมอบแมสให้กับครอบครัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าประจะ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 นายนิตย์ แก้วขุนราม
นายกเทศมนตรีตำบลท่าประจะ พร้อมด้วย นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี นางภรทิพย์ ดีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี
ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมพร้อมกับส่งมอบแมสให้กับครอบครัวผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าประจะ