ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Download “รายรับ-รายจ่าย ปี64 ประจำไตรมาสที่3 (1ต.ค.-30 มิ.ย 64)” รายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่-3-ตั้งแต่วันที่-1-ต.ค.-63-ถึง-30-มิ.ย.-64-2-1.pdf – Downloaded 31 times – 225 KB

Download “รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ2564 (ต.ค.-มิ.ย. 64)” Doc-Jul-02-2021.pdf – Downloaded 24 times – 9 MB