ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-015 สายนบไทร-ท่าตาหนี หมู่ที่ 1

ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.98-015 สายนบไทร-ท่าตาหนี หมู่ที่ 1