เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ฐานแผ่) สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ สังกัดเทศบาลตำบลท่าประจะ

Download “news1_212_แบบ-บก.01-1.pdf” news1_212_แบบ-บก.01-1.pdf – Downloaded 51 times – 69 KB

Download “news1_212_ปร5-1.pdf” news1_212_ปร5-1.pdf – Downloaded 69 times – 919 KB

Download “news1_212_ปร6-1-1.pdf” news1_212_ปร6-1-1.pdf – Downloaded 52 times – 236 KB

Download “news1_212_ปร6.pdf” news1_212_ปร6.pdf – Downloaded 41 times – 236 KB

Download “news1_212_ราคากลาง-ปร-4.pdf” news1_212_ราคากลาง-ปร-4.pdf – Downloaded 74 times – 2 MB