ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลท่าประจะ

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลท่าประจะ  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช