ประกาศเทศตำบลท่าประจะ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในเขตเทศบาลตำบลท่าประจะตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

Download “ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่องแบบบัญชีและสิ่งปลูกสร้างภด.ส.๓.pdf” ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่องแบบบัญชีและสิ่งปลูกสร้างภด.ส.๓.pdf – Downloaded 32 times – 285 KB