ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓