สำนักงาน

คำขวัญตำบลท่าประจะ

พระแม่หอแจศักดิ์สิทธิ์  อิฐแดงเลื่องชื่อ  ข้าซ้อมมือสังข์หยด

 เลิศรสเครื่องแกง  แหล่งกำเนิดกุ้งก้ามกราม  ลือนามผลไม้

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าประจะ 

www.thapaja.go.th

21/1  ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โทรศัพท์ :075-380-489 โทรสาร :075-380-489