ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลท่าประจะขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565