ประวัติความเป็นมา

 

เทศบาลตำบลท่าประจะ เป็นชื่อของบ้านท่าประจะ หมู่ที่ 3
ปัจจุบันตามประวัติว่า เมื่อตั้งตำบลขึ้นปกครอง ขุนนิตย์ เป็นคนบ้านท่าจะ จึงได้แต่งตั้งขุนนิตย์ เป็นผู้ปกครองดูแล เลยเรียกว่า ”ตำบลท่าประจะ” มาจนทุกวันนี้
ต่อมาแต่งตั้ง ขุนจง ธานีรัตน์ เป็นกำนัน โดยประธานนามว่า ขุนบรรจง ประชารักษ์
คนที่ 3 คือ ขุนบรรเทาทุกข์ราษ
กำนันคนที่ 4 นายชุ่ม หลเมฆ
คนที่ 5 นายหนูกลับ ฤทธิมนตรี
คนที่ 6 นายจ่าง อักษรเงิน
คนที่7 นายนิตย์ สุรติเทอดสกุล
คนที่ 8 นายพันธ์ จันทร์แก้ว
คนที่ 9 นายวิชิต ชิตศักดิ์สกุล
คนที่ 10 นายณรงค์ พันธ์ศักดิ์
คนที่ 11 นายเซี้ยน มีเสน
และนายสุทัศน์ ปานจีน คนปัจจุบัน
และตำบลท่าประจะได้แบ่งแยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะขันธ์,ตำบลท่าประจะ