สถิติการให้บริการประชาชน

2 เมษายน 2567 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน
2 เมษายน 2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567
4 มีนาคม 2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
5 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567
5 มกราคม 2567 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
4 ธันวาคม 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566
2 พฤศจิกายน 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
12 ตุลาคม 2566 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
3 ตุลาคม 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566
4 กันยายน 2566 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
1 2 3