งานพัฒนาชุมชน

18 มกราคม 2565 เมื่อวานนี้(17/01/65) นายกนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าประจะ และนายน้อย ชิตศักดิ์สกุล พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 เพื่อแจกถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวในสถานะการณ์โควิด 19
9 กรกฎาคม 2564 วันนี้( 9 ก.ค. 64)นายกนิตย์ แก้วขุนราม นายกเทศบาลตำบลท่าประจะ ได้มอบหมายให้ นายน้อย ชิตศักดิ์สกุล รองนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าเทศบาลตำบลท่าประจะ ร่วมกับปลัดอำเภอ, ฝ่ายปกครองท้องที่,แพทย์รพ.ชะอวด, สาธารณะสุขอำเภอ เจ้าพนักงานควบคุมโรค ออกปฏิบัติงาน ตามแผนติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค
13 มกราคม 2562 แผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าประจะ 2563