งานบุคคล

27 เมษายน 2566 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มีนาคม 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ-เรื่อง-รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
27 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
21 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วันเวลาและสถานที่ ดำเนินการเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
19 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการและเลือกสรรเป็นพนักงาน
12 มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
5 มกราคม 2566 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
25 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
7 พฤศจิกายน 2565 ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
1 2