ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

2ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566