ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ ต้นแบบโรงเรือนเพาะชำการเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเกษตรกรในท้องถิ่นตำบลท่าประจะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา