หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เทศบาลตำบลท่าประจะ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
โดย : office
อ่าน : 225
ศุกร์์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เทศบาลตำบลท่าประจะ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าประจะและประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ