หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง ให้ผู้อยู่ในข่ายได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
โดย : thapaja63
อ่าน : 285
อังคาร ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าประจะ
เรื่อง  ให้ผู้อยู่ในข่ายได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี  ประจำปี  ๒๕๖๒