หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย : office
อ่าน : 356
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/9e8crl