ชื่อ - นามสกุล :นายประจวบ สรรพสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดเทศบาลตำบลท่าประจะ